Broeltorens

Broeltorens

Broeltorens

Deze robuuste middeleeuwse torens zijn de enige resten van de oorspronkelijke stadsvestingen en groeiden door de eeuwen heen uit tot het symbool van de stad. De Speyetoren (1385), het zuidelijke exemplaar, maakte deel uit van de versterkte omheining van het grafelijk kasteel terwijl de noordelijke toren, de Ingelborchtoren (1413) opgetrokken werd voor de verdediging met primitief artilleriegeschut.

Object hiërarchie: 1 items