Vlaswaagplein: Het station van Bissegem

Vlaswaagplein: Het station van Bissegem

Vlaswaagplein: Het station van Bissegem

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Bi. Doodlopende straat in het verlengde van de Bissegemsestraat.
Lengte 175 m. 17 won. 34 bew. Pl. C7.
Het Vlaswaagplein is ontstaan toen door de aanleg van de spoorweg de Kleine Ieperstraat
onderbroken werd en er voor het station een pleintje aangelegd werd. Aanvankelijk werden de
huizen meegerekend met de Gullegemsesteenweg. Vanaf de jaren 1920 komt de afzonderlijke
benaming STATIEPLAATS voor en later Stationsplein. Wegens duplicering met het
Stationsplein van Kortrijk werd door de GR van 13.3.1981 de afzonderlijke benaming
Vlaswaagplein gegeven als herinnering aan de waag of weegbrug die voor het café Moderne
stond, op de hoek van de Gullegemsesteenweg.
Aan de noordkant van het plein werd in 1912 het stationsgebouw opgericht. Het nr. 14 was
vroeger café In de Toren.
Aan de overkant van de Gullegemsesteenweg loopt een weg naar de feestzaal Troubadour,
opgericht in 1962 en in 1982 samen met de brouwerij Vandenbulcke aan de stad verkocht
voor een kultureel centrum. De tuin van de feestzaal is het Park Groendaal. De missiefeesten
en feesten van allerhande verenigingen werden er gehouden. Op het nr. 3 staat het
brandweerarsenaal van Bissegem. De aankoop van de grond werd goedgekeurd door de GR
van 13.5.1958 en de oprichting van het gebouw op 2.8.1960. De gemeentelijke brandweer
werd ingesteld door de Bissegemse GR van 24.6.1903. Hij hield zijn jaarlijks feest de eerste
maandag na de feestdag van de H. Barbara. Het lokaal lag aanvankelijk aan de
Gullegemsesteenweg 68. Het nr. 13 is de firma voor metaalconstructies Denutte. Deze firma
werd gesticht door Gustaaf Denutte, een smid uit Bellegem, die zich in 1929 in Bissegem
vestigde.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie