Potterijstraat

Potterijstraat

Potterijstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Voorstraat tot de Sint-Jansstraat. 2 won. 4 bew. In 1815
waren er 8 en in 1931 11 huizen. Pl. G7.
De Potterijstraat werd rond 1720 aangelegd. In 1775 was het de VUYLE NIEUWSTRAETE
en soms Nieuwe Vuylstraet, in 1856 Rue Neuve du Moulin. De naam Rue de la Poterie werd
gegeven door de GR van 7.8.1866. Volgens Th. Sevens is die naam ontleend aan het huis De
Potterie. In die buurt lagen pottenbakkerijen. In 1638 was er een Potterye in de huidige
Voorstraat. Tijdens graafwerken voor het flatgebouw Ten Olme werden in 1980 misbaksels
gevonden uit een pottenbakkersoven. De volkse benaming van dit straatje was, naar de
gelijknamige brouwerij, Lustensstraatje. Charles Lust woonde in 1815 op de oosthoek van de
Potterijstraat en de Stompaertshoek. Later bouwde de familie een groot herenhuis op de
oostkant van de straat. In 1797 stookte Charles Lust al jenever, anijs en wijn bij het Sint-
Niklaashospitaal. Op 13.12.1839 ontstond er brand in de jeneverstokerij. Op 22.3.1843 kreeg
Lust van de GR de toestemming om een brouwerij op te richten. In 1871 werd een nieuwe
brouwerij gebouwd. Dit gebouw stond op de oostkant van de straat en de Stompaertshoek. Op
de gevel prijkte het opschrift: ”La nouvelle Espérance / Brasserie / fondée en 1845 / par
Charles Lust”. Om de twee vleugels van de brouwerij met elkaar te verbinden, werd in 1923
over de straat een loopbrug aangelegd. Lust brouwde hoofdzakelijk bier van lagere gisting:
bock, triple foncée, bruin, enz. Sedert 1965 wordt er niet meer gebrouwen en wordt er bier
uitgezet van de brouwerij Haacht. Het herenhuis van Lust en de brouwerij werden in mei
1976 gesloopt voor de aanleg van de Romeinselaan. Alleen het gebouw aan de westkant bleef
bewaard en werd ingericht tot winkels.
Op de westhoek van de Potterijstraat en de Sint-Jansstraat stonden naast het Baggaertshof de
Patershuisjes of Jezuïetenhuisjes, een twaalftal huisjes waar in 1815 24 weduwen woonden.
De huisjes werden in 1842 afgeschaft. Een deel werd door Lust aangekocht. De richtlijn van
de straat werd vastgelegd na een besluit van de GR van 18.6.1883.

Extra info:
De Potterijstraat met links de oude gebouwen van de voormalige brouwerij Lust.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie