Vlaams Esperantocongres 1932

Vlaams Esperantocongres 1932

De plantaal Esperanto werd voor het eerst voorgesteld in 1887. In België ontstonden plaatselijke groepen vanaf 1902; de Belga Ligo Esperantista werd opgericht in 1905.
Vanaf het einde van de jaren 1920 voelde een deel van de Vlaamse Esperantosprekers zich niet meer thuis in de Belgische organisatie. Dit leidde tot de oprichting van het tijdschrift Flandra Esperantisto in 1929, Flandra Ligo Esperantista in 1930 en het eerste Vlaams Esperantocongres in Antwerpen op 7-9 juni 1930.
Het derde Vlaams Esperantocongres vond plaats in Kortrijk op 14-16 mei 1932. Tot de officiële onderdelen behoorden een beiaardconcert van stadsbeiaardier H. Morelle, een mis opgedragen in de kapel van ‘kolegio Casino’ (?) door pater redemptorist J. De Coene, en een ontvangst op het stadshuis door burgemeester-advocaat L. Gillon. Het aantal deelnemers is niet vermeld, maar volgens het meinummer waren er al bijna 200 ingeschrevenen. (Uitgebreid verslag in Flandra Esperantisto, juli 1932).
Van het congres werd een film gemaakt door de firma Gyselinck. Die werd onder meer getoond tijdens het congres van 1933 in Mechelen. (Flandra Esperantisto, augustus 1933 – er werd toen ook een film van het eerste congres getoond, maar het is niet bekend of die bewaard gebleven is).

Object hiërarchie: 1 items

Locatie