Nijverheidskaai 1999

Nijverheidskaai 1999

Nijverheidskaai 1999

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Fabriekskaai tot de Noordstraat. 23 won. 47 bew. Pl. F6.
In de 17de en 18de eeuw lag op die plaats de Baene of Waegeweg van Casimirus, een aardeweg
die van Koeckuytspoortje aan de Leiebrug naar de Bissegempoort liep (Zie Fabriekskaai).
Van 1866 tot 1876 behoorde de straat tussen de Leiebrug en de fabriek van Boutry tot de
Reepkaai. Door de GR van 6.3.1876 kreeg het gedeelte van de Reepkaai tussen de Reepbrug
en de Gerechtshofbrug de benaming Nijverheidskaai.
Aanvankelijk was er aan de Nijverheidskaai een zachte berm. In 1910 werd er een kaaimuur
gebouwd. Het trottoir langs de Leie was een grintweg, die in 1981 heraangelegd werd als
asfaltpad voor fietsers.
De grond op de oosthoek van de Gasstraat behoorde tot het Bureel van Weldadigheid. Op
14.9.1864 kreeg het Bureel de toestemming deze grond te verkopen aan Boutry, een handelaar
uit Rijsel, voor de oprichting van een spinnerij. Rond 1880 werd de fabriek Boutry-Van
Iselstein overgenomen door Leonard De Kien. Aanvankelijk was het een vlasspinnerij. De
weverij van linnen en halflinnen nam meer en meer uitbreiding. In 1894 waren er meer dan
600 arbeiders. In 1939, toen er o.m. geweven werd voor het Nederlandse leger, waren er 600
weefgetouwen en 950 werknemers. De firma De Kien is ook bekend voor de onlusten, de
stakingen en Jef Coole, die hiervoor in 1909 zes maanden in de gevangenis zat. Op
15.11.1892 ontplofte een stoomketel. De schoorsteen van 35 m plofte naar beneden en twee
mensen kwamen om. Na de brand van 17.5.1900 waren er 400 werklozen. Tijdens W.O.I
werden alle machines door de bezetter meegenomen. In 1936 werd de machinekamer door
brand vernield. In de jaren 1970 verminderde de activiteit stilaan tot de p.v.b.a. De Kien in
september 1979 definitief ontbonden werd. De gebouwen beslaan een oppervlakte van
15.000 m² op een terrein van 2 ha. Een groot gedeelte werd in mei 1983 gesloopt.
Op de westhoek van de Gasstraat stond in 1898 de herberg Au nouveau Pont de la Lys, in
1955 herdoopt in café A.B.C. of Bij Stafke, bekend voor het verhuren van kamers. In 1937
stond er het nu verdwenen café Au Zanzi. Het laatste huis van de Nijverheidskaai, nr. 12, is de
residentie Zonneweelde.

Extra info:
Zicht uit oktober 1999 op de Nijverheidskaai ter hoogte van de Reepbrug. De foto werd genomen vóór de afbraak van de verschillende panden begin 2000, nodig voor de verbreding en rechttrekken van de Leie.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie