Baggerwerken op het Kanaal Kortrijk-Bossuit circa 1859

Baggerwerken op het Kanaal Kortrijk-Bossuit circa 1859

Baggerwerken op het Kanaal Kortrijk-Bossuit circa 1859

Het kanaal Kortrijk-Bossuit werd aangelegd tussen 1857 en 1860. Op 16 januari 1857 werd de concessie voor de bouw van het kanaal toegestaan aan de heren Adan, Parent en Schaken en reeds begin oktober van hetzelfde jaar werd de eerste steen gelegd. Op 1 oktober 1860 werd het plechtig in gebruik genomen in aanwezigheid van Koning Leopold I. Het bouwwerk bestond uit een tiental bruggen, 11 sluizen en een tunnel van 604 m in Moen (de tunnel werd later afgebroken om een verbreding van het kanaal toe te leten). De totale lengte bedroeg ongeveer 15km. AG 1265

Object hiërarchie: 1 items