Ommegangstraat

Ommegangstraat

Ommegangstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
A. Van de Aalbekekerkstraat tot de Lijsterstraat. 19 won. 66 bew.
Pl. G12.
De Ommegangstraat werd in 1964 aangelegd in het kader van het B.P.A. Dorpskom,
goedgekeurd door een K.B. van 13.6.1965. Door de GR van 14.1.1960 werd aan deze nieuwe
straat de naam KONING LEOPOLD III-straat gegeven, en op 13.3.1981 Ommegangstraat.
Deze naam herinnert aan de jaarlijkse ommegang ter ere van de H. Cornelius. De trottoirs van
de Ommegangstraat werden pas in 1975 aangelegd. De percelen aan deze straat werden
verkaveld door de gemeente Aalbeke. Op het nr. 9 staat de apotheek Standaard, de eerste
apotheek van Aalbeke.

Extra info:
Vinkenzetting in de Ommegangstraat te Aalbeke.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie