Plechtigheden Kerk van de Heilige Joseph (kapel der Karmelietessen Theresianen) 1905

Plechtigheden Kerk van de Heilige Joseph (kapel der Karmelietessen Theresianen) 1905

Plechtigheden Kerk van de Heilige Joseph (kapel der Karmelietessen Theresianen) 1905

Van zondag 15 october t.e.m. zondag 29 october 1905 werd in de Sint-Jozefskerk van de Ongeschoeide Carmelietessen Theresianen een octaaf georganiseerd ter ere van de Heilige en Serafijnse Moeder, Theresia Van Jesus, Hervormster der "Orde des Bergs Carmelus". De sermoenen en onderrichtingen werden gegeven door Eerw. Pater Hyacinthus, C.D., Supprior van het Klooster van Yper. Onderaan de affiche stond eveneens een korte samenvatting in het Frans.Een octaaf is in het kerkelijk-liturgisch spraakgebruik een achtdaagse periode (van het Latijnse 'octo' = acht), verbonden aan een feestelijke gebeurtenis. Het Klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen (ook Hoog Kloosterke genoemd) aan de Grote Kring nr. 4 in Kortrijk werd in 1669 ingewijd en de bijhorende kapel in 1719. In 2003 werd het klooster en de kapel beschermd als monument.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie