Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Verordening betreffende de uitvoering van het bevel van 21 mei 1917, waarbij eene krijgsbelasting werd opgelegd. - Burgerlijk bestuur
Kennisgeving, uitgaand van de Gouverneur Generaal van België von Falkenhausen, de Kwartiermeester Generaal Hahndorff en Admiraal von Schröder, van de bepalingen voor de effectieve uitbetaling door de Belgische bevolking van de opgelegde krijgsbelasting.
Wereldoorlog I
Krijgsbelasting

Object hiërarchie: 1 items