Condédreef

 Condédreef

Condédreef

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Aalbeeksesteenweg tot Walle. 63 won. 361 bew. Pl. E8- F8.
Deze weg komt al voor op 17de-eeuwse platte gronden en is vermoedelijk nog veel ouder. In
1755 was het de Dreve naer ‘t Goet ‘t Nedermosscher, omdat de dreef naar de hoeve
Nedermosscher leidde. Deze hoeve lag op de zuidhoek Wolvendreef-Condédreef. In 1845
luidde de benaming VANNESTENSDREVE, Condédreve of buurtweg 32 bis. Deze weg was
toen 1.658 m lang en liep van de Magdalenakapel naar Walle. Met de hoge bomen langs de
weg, kon men nog van een echte dreef spreken. Naar de nabijgelegen blekerij Vanderlinden
spreekt de Poppkaart van 1852 van de BLEEKERSTRAET. Door de GR van 6. 10.1890 werd
aan deze straat de officiële benaming Condédreef gegeven. De familie Condé of Condet
exploiteerde van voor 1780 tot na 1807 een blekerij, gelegen ter hoogte van de huidige
pijpekop aan de noordkant van de Wolvendreef. Nadien werd dit de blekerij Vanderlinden.
Het gedeelte van de Condédreef tussen de Beverlaai en de Aalbeeksesteenweg kreeg van de
GR van 24.2.1902 de afzonderlijke benaming VERRUELAAN, vanaf 14.6.1968 Theresia
Verruelaan. Door de GR van 13.11.1981 werd deze straat opnieuw ingedeeld bij de
Condédreef. Theresia Verrue werd in 1799 in Kortrijk geboren. Zij stichtte in 1829 aan de
Pottelberg een school voor arme kinderen, later ingericht tot instituut voor wezen. Zij
overleed in haar klooster in 1852.
Op 6.6.1895 besloot de GR het gedeelte van de straat tussen de Putkapel en de
Aalbeeksesteenweg recht te trekken en op een breedte van 20 m te brengen. De rooilijn van de
Condédreef werd vastgelegd door de gemeenteraden van 28.5.1909 en 19.3.1951. Voor
W.O.II was de Condédreef een aardeweg. In 1931 stonden er 9 huizen. Waar bijna alle huizen
van de Aalbeeksesteenweg en aanpalende straten door de bombardementen van 1944 vernield
werden, bleven de huizen aan de Condédreef en de Putkapel gespaard. Sedert een K.B. van
8.1.1960 is deze straat een rijksweg. In 1980 werd onder het wegdek de collector van de
Klakkaarsbeek aangelegd. Deze collector loopt verder onder de Graaf Karel de Goedelaan
naar de Leie. In de zomer 1981 werd aan de westkant van de oude Condédreef, tussen Neder
Mosscher en de Beverlaai, een nieuwe laan aan gelegd, terwijl de oude weg verbreed werd.
Deze dubbele weg, die leidt naar het ontworpen Ei van de E 17, werd op 8.7.1982 voor het
verkeer open gesteld. Het oorspronkelijk plan voorzag het slopen of verplaatsen van de
Putkapel, omdat zij in de weg stond voor de verbredingwerken.
Aan de oostkant van de straat, bijna aan de Wolvenstraat, is aan het nr. 89 sedert ca. 1948 de
drukkerij van het reclameblad Atlas gevestigd. Dit weekblad werd in 1948 gesticht. Op het nr.
97 was tot ca. 1976 de Maroquinerie de Courtrai bedrijvig. Dit confectiebedrijf voor
waterdichte kleren en zeilen werd in 1900 opgericht.
Aan de westkant van de straat staat de mooie Putkapel. Deze bidplaats zou in de 12de eeuw
ontstaan zijn. De huidige kapel dateert van 1791. Men diende er tegen de kinkhoest en
oogziekten. Hoewel hun aantal in de loop der jaren aanzienlijk verminderd is, trekken er in de
Meimaand nog Kortrijkzanen naar de Putkapel en vandaar verder naar de Bloedkapel om er te
bidden, de zgn. Kapellekesomgang. De Putkapel is sedert een KB. van 24.4.1974 beschermd.
Verderop werden in 1964 de nieuwe gebouwen van de stedelijke Tuinbouwschool opgericht
en in 1967 in gebruik genomen. In 1984 werd er een serrecomplex van 3.100 m bijgebouwd.
Ernaast staat het rustoord St.-Jozef, ingewijd op 4.6. 1966. In 1982 verbleven er 217
bejaarden in het rustoord.

Extra info:
Openbare werken: heraanleg Condédreef, riool- en wegenwerken.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie