Sionlaan

Sionlaan

Sionlaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Oudenaardsesteenweg tot de Beekstraat. 31 won. 74 bew. Pl. H8.
Deze weg staat afgebeeld in het landboek van 1770. In de 19de eeuw was het de voetweg 66 of
Sioenweg, die toen van de Oudenaardsesteenweg via de Sint-Margriete-Houtemlaan en het
Goed ter Walle naar Walle-Plaats liep. De naam is ontleend aan ‘t Sioengoed, de hoeve in de
bocht van de Beekstraat. De benaming Sioenweg werd bevestigd door het SK van 15.4.1960,
op 14.6.1968 gewijzigd in Sionweg en op 3.5.1974 in Sionlaan. In de volksmond was het de
Warmputten, omdat het warm water van de conservenfabriek Gheysens daar in
openluchtputten terecht kwam.
Op 8.5.1961 vond de aanbesteding plaats voor de aanleg van een moderne weg. In 1976
werden 18 en in 1977 acht percelen grond gekocht voor het verbeteren van de straat. In het
kader van het B.P.A. nr. 36, Sioenweg, goedgekeurd door een K.B. van 28.8.1968, gunde de
Mij. De Goedkope Woning op 27.11.1972 de aanbesteding voor de bouw van 102 sociale
woningen in de buurt Sionlaan-Scheutistenlaan. De huizen werden in 1974 gebouwd. Het
laatste huis werd in 1976 afgewerkt. De woningen worden verhuurd door de Mij. De
Goedkope Woning.

Extra info:
Zicht op de nieuwe woningen in de Sioenwijk aan de vroegere Sioenweg, nu Sionlaan.
De Sioenweg staat afgebeeld in het landboek van 1770. De benaming Sioenweg werd bevestigd in 1960, in 1968 gewijzigd in Sionweg en in 1974 in Sionlaan. In de volksmond was het de Warmputten, omdat het warm water van de conservenfabriek Gheysens daar in openluchtputten terecht kwam.
In 1972 gunde de Maatscahppij De Goedkope Woning de aanbesteding voor de bouw van 102 sociale woningen in de buurt van de Sionlaan-Scheutistenlaan. De huizen werden in 1974 gebouwd. Het laatste huis werd in 1976 afgewerkt. De woningen werden verhuurd door de Maatscahppij De Goedkope Woning.
Foto dateert wellicht van de periode 1974-1976.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie