Sint-Elisabeth Begijnhof

Sint-Elisabeth Begijnhof

Sint-Elisabeth Begijnhof

Zicht op de binnensteegjes van het begijnhof van Kortrijk met op de achtergrond de Sint-Maartenskerk. Het Sint-Elisabeth begijnhof te Kortrijk dateert uit 1238 en is een combinatie van een plein- en straatbegijnhof. Het begijnhof was oorspronkelijk omringd door het grafelijk kasteel, de stadswallen en het Sint-Maartenskerkhof, en ligt tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Maartenskerk. Het werd meerdere malen verwoest en dateert in zijn huidige vorm uit de 17de eeuw. Gravin Johanna van Constantinopel wordt beschouwd als de stichteres van het Kortrijkse begijnhof. Het allerlaatste begijntje ter wereld was Marcella Pattyn, geboren in 1920, die van 1960 tot 2005 in het Kortrijkse begijnhof woonde. Daarna verbleef ze in een verzorgingstehuis in Kortrijk. Ze overleed op 14 april 2013 in haar slaap.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie