Burgemeester Mayeurlaan

Burgemeester Mayeurlaan

Burgemeester Mayeurlaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Doorniksesteenweg tot de Burgemeester
Gillonlaan. 81 won. 268 bew. Pl. G8.
Door de GR van 17.6.1957 werd aan deze nieuwe straat de naam Arthur Mayeurlaan gegeven,
naam die op 14.6.1968 gewijzigd werd in Burgemeester Mayeurlaan. Arthur Mayeur (Kortrijk
1882-1954) was de derde van elf kinderen. Vanaf zijn dertiende jaar ging hij werken. In 1913
werd hij voorzitter van het Belgisch Ver bond der Christen Papier- en Boekbewerkers. In
1919 begon zijn politieke loopbaan als gemeente raadslid. In 1927 werd hij voorzitter van de
Provincieraad van West-Vlaanderen. Hij was van 2.1.1933 tot 6.1.1943 burgemeester en werd
toen vervangen door L. Ryckeboer. Na de bevrijding hervatte hij zijn ambt tot hij op 2.2.1945
vervangen werd door G. Bossuyt. A. Mayeur was ook voorzitter van S.M. Het Volk, de
kredietmaatschappij Elk zijn Huis en S.M. De Goedkope Woningen. In de volksmond werd
hij Majeurke genoemd, omdat hij niet groot was.
Het betonnen wegdek van de Burgemeester Mayeurlaan werd gegoten in september 1957. De
huizen aan deze laan zijn uit dezelfde periode. De Burgemeester Mayeurlaan vormt de
zuidelijke grens van de woonwijk De Blauwe Poort.

Extra info:
Aanleg van de Burgemeester Mayeurlaan (vooraan) en de Bondgenotenlaan. Op de achtergrond het silhouet van 't Wit Kasteel in de Doorniksesteenweg 210 en rechts van de geparkeerde auto een verkeersteken van de toenmalige tramlijnen KMx en 372.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie