Sint-Rochuslaan nr. 22

Sint-Rochuslaan nr. 22

Sint-Rochuslaan nr. 22

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Volksplein tot de Doorniksesteenweg. 83 won. 216 bew.
Pl. F8.
Deze straatnaam werd gegeven door het SK van 16.11.1909 omdat deze laan in de buurt van
de Sint-Rochuskerk ligt. In de volksmond was het de Valiezenboulevard, omdat de
handelsreizigers die er woonden ‘s morgens met hun koffer naar het station trokken.
In de 18de eeuw lag er op die plaats een voetweg met een onregelmatig tracé. In de 19de eeuw
maakte deze weg deel uit van de GIERIGAARDWEG of buurtweg 42. Buurtweg 42 was 593
m lang en volgde het tracé van de huidige Sint-Rochuslaan, het Volksplein en de
Vooruitgangstraat om dan verder naar de Sint-Denijsestraat te lopen. Het gedeelte van de
Gierigaardweg tussen de Sint-Denijsestraat en de Vooruitgangstraat werd afgeschaft door de
GR van 24.10.1892. Over de aanleg van de 20 m brede Sint-Rochuslaan werd beslist door de
GR van 10.4.1905. Op de oosthoek van het Volksplein ligt sedert 1932 het café Astrid. Thans
is de straat bekend door de talrijke studenten die er een kamer huren.

Extra info:
Kleine burgerwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Parement van gele baksteen, verlevendigd door het gebruik van rode baksteen. Centrale venstertravee oplopend in dakvenster met tuitgevel.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie