Plechtigheden Kerk van de Heilige Joseph (kapel der Karmelietessen Theresianen)1903

Plechtigheden Kerk van de Heilige Joseph (kapel der Karmelietessen Theresianen)1903

Plechtigheden Kerk van de Heilige Joseph (kapel der Karmelietessen Theresianen)1903

Van zondag 11 october t.e.m. zondag 18 october 1903 werd in de Sint-Jozefskerk van de Ongeschoeide Carmelietersen een octaaf georganiseerd ter ere van de Heilige en Serafijnse Moeder, Theresia Van Jesus, Hervormster der "Orde des Bergs Carmelus". De sermoenen en onderrichtingen werden gegeven door Eerw. Pater Hyacinthus, C.D., Supprior van het Klooster van Yper. Onderaan de affiche stond eveneens een korte samenvatting in het Frans. Een octaaf is in het kerkelijk-liturgisch spraakgebruik een achtdaagse periode (van het Latijnse 'octo' = acht), verbonden aan een feestelijke gebeurtenis. Het Klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen (ook Hoog Kloosterke genoemd) aan de Grote Kring nr. 4 in Kortrijk werd in 1669 ingewijd en de bijhorende kapel in 1719. In 2003 werd het klooster en de kapel beschermd als monument.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie