Argendaalstraat - De Kattebergmolen

Argendaalstraat - De Kattebergmolen

Argendaalstraat - De Kattebergmolen

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Be. Van de Bellegemsestraat tot de Doornikserijksweg. 14 won.
61 bew. P1.I13.
Deze weg staat al afgebeeld op l8de-eeuwse kaarten en werd toen meegerekend met het
MEULENSTRAETKEN, waarvan hij het verlengde vormde. In 1764 komt de benaming
LIJCKSTRAETJEN voor.In BW is het de buurtweg 11 of Lijkstraet, die 605 m lang is.
Nieuwe bewoners vonden deze naam weinig leuk en stuurden een petitie aan het Bellegemse
gemeentebestuur. Hierop wijzigde de GR van 25.10.1963 deze straatnaam in Argendaalstraat.
Deze naam is ontleend aan het Goed ten Argendale, een heerlijkheid die al voorkomt in 1446
Het was het derde achterleen van Mosserambacht. De hoeve ligt tussen het Sasbos en
Bellegembos en is nu bewoond door Ignaas Libbrecht. Volgens de overlevering was het
vroeger een rovershol. In de omgeving van de Argendaalhoeve werd in 1978 een neolithisch
gebied gevonden. In 1948 werden oude straatstenen van de rijksweg gebruikt voor het
verharden van de Argendaalstraat.
Aan de zuidelijke uitloper van de Argendaalstraat bij de hoeve Vandendriessche, werd in
1946 door de familie Achiel Vandendriessche-Grymonprez een kapel opgericht, toegewijd
aan de H. Apollonia, ter vervanging van een oude kapel die verderop stond aan het
Argendaalwegelke en de Vandersteelanderweg.

Extra info:
Foto van de Kattebergmolen te Bellegem. Anno 1957.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie