Oorkonde van de stad Kortrijk1190

Oorkonde van de stad Kortrijk1190

Oorkonde van de stad Kortrijk1190

De oudst bewaarde oorkonde van de stad Kortrijk dateert van april 1190. Graaf Filips van de Elzas bevestigde toen de rechten van de Kortrijkse burgers. Kortrijk wordt er omschreven als een ‘oppidum’, wat we kunnen vertalen als een min of meer versterkte stad. Op basis van deze oorkonde is het duidelijk dat Kortrijk in 1190 al stadsrechten bezat. Dit jaartal werd in 1990 aangegrepen om ‘800 jaar Kortrijk’ te vieren.
Om handel te kunnen drijven, hadden de burgers of poorters (‘burgenses’) een zekere bewegingsvrijheid nodig, die de graaf hen toestond. De voorrechten die de inwoners van Kortrijk op dat moment genoten, stonden vermeld in deze oudste oorkonde uit 1190, geschonken door de graaf net voor zijn vertrek op kruistocht. ‘Stadslucht maakt vrij’, luidde het principe, en de graaf verzekerde de Kortrijkzanen dat hij hun nalatenschappen niet zou opeisen, op voorwaarde dat ze een belasting of cijns betaalden. De graaf liet ook toe dat onderhorigen of lijfeigenen zich onder bepaalde voorwaarden in Kortrijk mochten vestigen en dezelfde ‘libertas’ of stedelijke vrijheden konden genieten. Meer nog, ook mensen die buiten de stad woonden, konden daarvoor in aanmerking komen. Dit werden later de buitenpoorters. De oorkonden werden bewaard.in de halletoren of het belfort op de Grote Markt. Hij symboliseerde de macht en de vrijheden van de middeleeuwse stad.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie