Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Verordening betreffende de uitvoering van het bevel van 21 mei 1917, waarbij een krijgsbelasting werd opgelegd. - Krijgsbelasting
Wereldoorlog I
Kennisgeving, uitgaand van de Kwartiermeester Generaal Hahndorff, de Gouverneur Generaal van België von Falkenhausen en de Opperbevelhebber Sixt von Armin, van de bepalingen voor de effectieve uitbetaling door de Belgische bevolking van de opgelegde krijgsbelasting.

Object hiërarchie: 1 items