9 Consoles

9 Consoles

9 Consoles

De Broeltorens voor de restauratie (situatie 2011). Het kruisribgewelf wordt gedragen door gefigureerde consoles in Lediaanse kalkzandsteen. Een van de consoles vertoont een dame met
een zgn. ‘Coiffure à cornes ‘ zoals dit goed bekend is uit het midden van de vijftiende eeuw.

Object hiërarchie: 1 items