Panorama Hellestraat Marke jaren 1950

Panorama Hellestraat Marke jaren 1950

Panorama Hellestraat Marke jaren 1950

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Kloosterstraat tot de Pottelberg. Lengte 555 m. 4 won. 15 bew.
Pl. D9.
D’Hellestraete komt al voor in 1464. In 1789 was het de Strate loopende van de Oude Smisse
naer de Plaets Vanaf 1827 is het opnieuw de Hellestraat. In de Atlas van de buurtwegen maakt
de straat deel uit van buurtweg 3, die toen van de Plaats tot de Pottelberg liep. Door het SK
van 1.8.1910 werd de oude Hellestraat opgesplitst in Kloosterstraat en Hellestraat. Deze
straatnaam is ontleend aan de brug over de Markebeek, op een kaart van 1776 genoemd
l’Enfer en in 1803 Hellebrugge.
De Hellestraat werd in 1854 geplaveid. In 1970 werden er belangrijke verbeteringswerken
uitgevoerd.
Aan de westkant van de Hellestraat werd een militair kerkhof aangelegd, waar Duitse
gesneuvelden uit W.O.I en II begraven werden. Er waren 296 graven. In 1955 werden de
lijken ontgraven en overgebracht naar het militaire kerkhof Menen-Wald. Om de straat te
verbreden en om een rustig hoekje te vormen voor de bejaarden, werd de grond door het
gemeentebestuur op 21.10.1958 voor 90.000 fr. van de Belgische staat aangekocht. Van de
vier terrassen werden de twee onderste genivelleerd. Voorbij het Ehrenfriedhof liggen de
gebouwen van de vroegere hoeve Coucke, die eigendom was van de C.O.O. Kortrijk. Na een
artilleriebombardement in oktober 1918 ontstond er een hevige brand op de hoeve. Op
6.10.1972 kocht het gemeentebestuur voor 8.500.000 fr. de 5 ha grond met de gebouwen. In
1975 werd er het ontmoetingscentrum met tentoonstellingsruimte, bibliotheek en een feestzaal
van 500 stoelen opengesteld. Aan het einde van de Hellestraat staan twee herenhuizen met
gele gevelstenen. In het tweede huis, nr. 40, woonde burgemeester Cyriel Vandermeersch. Het
nr. 48 was in het begin van deze eeuw café De Zwaan.
Aan de oostkant van de Hellestraat bevindt zich de nieuw aangelegde woonwijk Ter
Doenaert. In 1972 was het nog landbouwgrond.

Extra info:
Zicht op de Hellestraat in de jaren 1950. De hoeve Coucke werd in 1972 samen met 5 ha grond aangekocht door de gemeente. De hoeve werd in 1973 omgevormd tot conciërge-huis, bibliotheek, les- en vergaderruimte. Het nieuwe ontmoetingscentrum opende de deuren in 1974. We zien een tractor op weg tussen de Hellestraat en de Molen Glorieux. Ook in 1972 startten de werken voor de aanleg van de wijk 'Ter Doenaert'.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie