Peperstraat

Peperstraat

Peperstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. In het Kortrijkse zijn er vier Peperstraten bekend. De Peperstraat in
Heule (Zie aldaar), een Peperstraat aan de noordkant van de•Leie, een Peperstraat aan de
Stompaertshoek en een Peperstraat aan de Doorniksewijk.
a) De Peperstraat aan de noordkant van de Leie komt voor in 1349 en in 1463. Volgens Jean
Bethune komt de Peperstraat uit 1463 over een met de huidige Kapucijnenstraat .
b) De Peperstraat bij de Stompaertshoek komt voor in 1396 .
c) De Peperstraat aan de Doorniksewijk komt voor in 1634 en 1660. Zij wordt afgebeeld op
de kaart van De Bersaques in de gemeenteraadzaal. Het straatje lag tussen de huidige
Toekomststraat en de Boerderijstraat en liep van de Doorniksewijk naar het oosten tot aan de
Klakkaarsbeek. Op de hoek van de Doorniksewijk stond een paal van het schependom.
Volgens Van Dyck zou een Peperstraat wijzen op een drassige bodem, wat hier goed mogelijk
is gezien de nabijheid van de Klakkaarsbeek, die tot in de 20ste eeuw geregeld overstroomde.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie