De koffer van Oxford

De koffer van Oxford

De koffer van Oxford

Replica van het voorpaneel van de zgn. Kist of Koffer van Oxford. Het voorpaneel toont de gebeurtenissen in Vlaanderen in juli 1302. Het verhaal van de houten koffer begon in 1905 op een boerderij in de buurt van Oxford. In ruil voor de kwijtschelding van 50 pond pachtgeld nam de verantwoordelijke van New College een oude kist in beslag. Op het houten voorpaneel ervan waren bij nader toezien talrijke figuren te herkennen. Sir Charles Oman, een specialist militaire geschiedenis van de universiteit van Oxford, identificeerde de scènes als afbeeldingen van de Guldensporenslag. Verder onderzoek wees uit dat het beeldhouwwerk op de kist weergeeft hoe Willem van Gulik en Gwijde van Namen aankomen in Brugge, hoe de Vlaamse ambachtslieden elk met hun vaandels aantreden en hoe de burcht van Kortrijk door de Ieperlingen belegerd wordt. Links onderaan wappert op de burcht van Kortrijk een Franse lelievlag. De mannen van Ieper, waren herkenbaar aan een kruis met twee horizontale strepen op hun kledij. Alles klopt: de kledij, de wapens, de militaire uitrusting, de heraldiek, de stijl. De kist wordt beschouwd als één van de oudste figuratieve
bronnen over 1302. Sommige kunsthistorici twijfelden evenwel aan de authenticiteit van de kist.

Object hiërarchie: 1 items