Een hart voor Overleie

Een hart voor Overleie

Een hart voor Overleie

E.H. Degrieck, toenmalig pastoor van de Sint-Elooiskerk, stelde in 2000 voor om een monument te plaatsen op het Sint-Amandsplein, als een blijk van erkenning en waardering van de plaatselijke bevolking voor de werking van ’De Spatjes’.De toneelvereniging ’De Spatjes’, bekend van hun volkse revues, schenken jaarlijks de inkomsten van hun optredens aan ziekenzorg en aan hulpbehoevenden op Overleie. Naar aanleiding van hun 75-jarig bestaan, werd gezocht naar een monument dat enerzijds zou aansluiten bij hun werking en dat anderzijds een extra dimensie zou geven voor de bewoners van Overleie.In samenwerking met Buurtwerk Overleie contacteerden de verantwoordelijken van ’De Spatjes’ een drietal kunstenaars met de vraag een voorstel uit te werken.Eind 2004 werd de inzending van kunstenares Luche weerhouden.De voorstellen van Luche werden op het adviescomité ‘Sculpturen in de stad’ voorgelegd, besproken en bijgestuurd.De sculptuur bestaat uit een rood marmeren hart dat ligt op een croute van blauwsteen waarin een tekst is gebeiteld: ’t kloppend hart van Overleie draagt mensen door ’t leven. De tekst is van de dichter Achilles Surinx, die op Overleie woont

Object hiërarchie: 1 items

Locatie