Grijze-Zustersstraat

Grijze-Zustersstraat

Grijze-Zustersstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Jozef Vandaleplein tot de Steenpoort. 2 won. 3
bew. In 1815 waren er 9 huizen en 37 bew. Pl. F7.
In 1360 was het de WIJNGAERTSTRATE In de l6de en l7de eeuw Twijngaertstraetkin of
Wingaertstraetken. Door het verkleinwoord maakte men een onderscheid met de grotere
Wijngaardstraat. In 1734 was het de OUDE WINGAERTSTRAETE en duikt de naam
Susterhuysstraeten op • In 1807 Rue des Soeurs. In 1815 en ook later Zusterstraat, in 1898
Zusterhuisstraat en vanaf het begin van de 20ste eeuw Grijze-Zustersstraat. Sedert 26.4.1974
is het een verkeersvrije winkelstraat.
Aan de oostkant van de straat vestigden zich in 1417 enkele zusters uit Brugge, die de regel
van de H. Franciscus volgden. In 1456 was de eerste vleugel van het klooster voltooid. De
kapel was van 1473. De Grauwe Zusters bezochten en verzorgden kosteloos de arme zieken.
Zij werden p 15.2.1797 door de Franse soldaten uit hun klooster verdreven. De zusters van
Liefde hadden er van 1816 tot 1842 een instituut voor arme en ongeneeslijke zieken: het Huis
der Engelen. Het instituut werd op 23.6.1819 door de prins van Oranje bezocht. Het oude
kloostergebouw werd op 5.1.1842 door de kerkfabriek van St.-Maarten aangekocht. Het
noordelijke gedeelte van het gebouw stond tot ca. 1952 ter beschikking van de Sint-
Maartenskring, een congregatie voor mannen die op zondag het lof bijwoonden om daarna
met de kaart te spelen, te biljarten of zich aan de bolletrog te vermaken. Van 1940 tot ca 1952
was er ook nog de bioscoop Groeninge, een zaaltje met 100 zitplaatsen, dat nu niet meer
gebruikt wordt. Op de plaats van de kapel stond van 1952 tot 1977 de pastorie van Sint-
Maarten, daarna de kantoren van het project Kortrijk-Centrum-Oost, nu het makelaarskantoor
Groeninghe nv. In het zuidelijke gedeelte van het oud kloostergebouw lag van l907 tot 1977
de winkel van de drukkerij Lammens. Voorheen was er de boekbinderij van Alfons Lefebvre.
Achteraan lag een achterbuurt met vier huisjes. Tussen het gebouw en de Sint-Maartenskerk
verleent een poort toegang tot het Overbekeplein.
Aan de westkant van de straat was het nr. 2 de bekende hoedenwinkel Deviaene, thans een
antiekzaak. Het nr. 4 was van in de l9de eeuw tot ca. 1960 café In het Stasegems Haltepunt.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie