Bellegemplaats

Bellegemplaats

Bellegemplaats

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Be. Van de Bellegemsestraat tot de Rollegemsestraat. Buurtweg met
groot verkeer nr. 156. 11 won. 33 bew. Pl. 012.
Door de GR van 13.3.1981 werd de oude benaming PLAATS gewijzigd in Bellegemplaats.
De naam Bellegem komt van Bellingahaim, een Frankische naam die betekent woonplaats
van de lieden van Bello. Toen Bellegem, zoals de andere randgemeenten, einde 1976 zijn
onafhankelijkheid verloor, werd op 12 december 1976 een begrafenis-, fusie- en huldestoet
gehouden. Onder de regie van E. Depaepe werd “De Klucht van de Fusie” of “Bellegem is
dood” opgevoerd.
Aan de zuidkant van Bellegemplaats staat de Sint-Amanduskerk. De eerste kerk van Bellegem
zou uit de jaren elfhonderd zijn. De huidige kerk is uit de 18de eeuw. De kerktoren, die van
ver zichtbaar is, was vroeger scheef. Hij werd in 1961 afgebroken en opnieuw gebouwd.
Tussen de kerk en de Plaats stonden er in de 18de eeuw huizen. Rondom de kerk lag het
kerkhof. Het noordoostelijke gedeelte werd in 1926-27 opgebroken. Sedert 1939 mochten er
alleen nog bijzettingen gebeuren in bestaande concessies. Door de GR van 5.6.1971 werd het
overblijvende, zuidelijke en oostelijke, gedeelte van het kerkhof afgeschaft en in 1972
opgebroken. In 1981 werd er aan de noordkant van de kerk een parkeerplaats aangelegd. In
1982 kwam er een parkeerplaats aan de zuidkant. Tegenaan de kerk staat het monument van
de Bellegemse oorlogslachtoffers. Bellegem betreurt 45 slachtoffers van de eerste
Wereldoorlog: 22 soldaten, 14 zivil arbeiter, 4 slachtoffers van bommen, 4 slachtoffers van de
beschieting van 19-20 oktober 1918 en René Vande Caveye, doodgeschoten op 2.1.1917.
Voor de toegang tot de kerk staat een jonge linde, in 1970 geplant in het kader van de Planteen-
Boomaktie. Op die plaats stond tot na W.O.II de vrijheidsboom uit 1832.
Het nr. 1 aan de noordkant vormt de hoek van de Wallestraat. Van 1648 tot de 20ste eeuw
maakte het, samen met het nr. 2, deel uit van de herberg en brouwerij De Swaene. Van 1715
tot 1735 was De Zwaan vergaderplaats van de hoofdmannen van de parochie. Tijdens de
Franse Periode was het ook het vredegerecht, kanton Bellegem. Het oostelijke gedeelte van
De Zwaan was het woonhuis. Het werd op 28.8.1961 voor 550.000 fr. door de gemeente
aangekocht en in 1963-64 grondig vernieuwd om te dienen als gemeentehuis. Het westelijke
deel van De Zwaan was de eigenlijke herberg, met achteraan, tot 1940, de brouwerij Foulon.
De eerste verdieping was tot 1964 gemeentehuis. Het huis werd ca. 1961 aan de brouwerij
Vanderghinste verkocht. Thans is het nr. 2 café en feest zaal Gemeentehuis. Het is het lokaal
van de Strijdersbond en de biljartclub De Bockorvrienden. Ook worden er huwelijks- en
rouwmaaltijden gehouden.
Het nr. 4, café De Klokke, was vroeger café De Dinsdag en van 1923 tot ca. 1930 de
mechanische weverij De Bellegemsche. Het nr. 5, café De Maandag, is het lokaal van de
wielerclub KSV Bellegem. In de 18de eeuw was het café De Katte. Toen August De Bunne
voor W.O.I in De Maandag een meeting hield, werd hij door de boeren met stokslagen
verjaagd. Het nr. 6 Au Chevalier is het lokaal van de Boerengilde, middenstandorganisaties,
de vogelvereniging Het Sijsje en de muziekvereniging Sint-Sebastiaan. ‘s Winters wordt er
met de zottebolle gespeeld. Er worden ook huwelijksfeesten en rouwmaaltijden gehouden.
Voor het café is er een weegbrug voor wagens. Het nr. 7, café In de witte Penne, is het lokaal
van de vinkenvereniging De lustige Vinkeniers. Het nr. 8 was tot na 1960 café De Nieuwe
Concorde, terwijl het nr. 9 café L’Union was, toen lokaal van N.S.B. Bellegem(Nationale
Strijdersbond). Het nr. 11 was achtereenvolgens café Au Nouveau Lundi of café Michel, café
Sparta, De nieuwe snelle Duif, thans In de Sportvriend. Op de westhoek van de
Kwabrugstraat, het nr. 12, staat café De Sportwereld, vroeger bewoond door de renners
Georges Christiaens en Cyriel Van Overberghe. Het is het lokaal van de wielertoeristen De
Pelikaan. In de l8de en de l9de eeuw stond daar de herberg St.-Leonardus. Deze herberg werd
geregistreerd in 1707. De hoofdmannen van de parochie kwamen er samen van 1740 tot aan
de Franse Omwenteling.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie