Ten Houtedreef

Ten Houtedreef

Ten Houtedreef

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Schaapsdreef tot de hoeve Ten Houte. 6 won. 15 bew. Pl.
H10.
De Ten Houtedreef is vermoedelijk even oud als de hoeve. In de 19de eeuw was het buurtweg
36 of Schaepdreve. Door het SK van 6.3.1953 werd het Ten Houttedreef, sedert 14.6.1968
gespeld Ten Houtedreef.
Aan de westkant van de Ten Houtedreef staan 7 alleenstaande huizen. Aan de oostkant
groeien 63 wilgen met achteraan weiden. Aan het einde van de Ten Houtedreef ligt het mooie
goed Ten Houte, dat al voorkomt in 1399. In de 18de eeuw behoorde de hoeve toe aan gravin
van Houdion. Sedert meer dan 50 jaar wordt de hoeve geëxploiteerd door de familie Van
Neste. In 1974 waren er plannen om deze buurt te verkavelen voor woningbouw. Het plan
werd gelukkig niet uitgevoerd. Het hof ten Houte, de mote en de dreef zijn sedert 10.12.1980
beschermd.
Er zijn twee Ten Houtedreven. De tweede weg is een veldweg zonder huizen die van het
Goed ten Houte naar de Doornikserijksweg loopt.

Extra info:
Hofstede "Ten Houte" is een hoeve die uit een reeks gebouwen bestaat die, min of meer vierkant, een gesloten geheel vormen. In zijn huidige vorm dateert de hoeve uit de 17de eeuw, hoewel enkele gedeelten inwendig sterk verbouwd werden. Lit: P Despriet, "Verdwijnt het goed Ten houte?" de Leiegouw, XVII (1975) 249-253.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie