Sint-Katharinastraat

Sint-Katharinastraat

Sint-Katharinastraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Mellestraat tot de Izegemsestraat. Buurtweg met
groot verkeer nr. 143. 76 won. 202 bew. Pl. C3-C1.
Vanaf het ontstaan in 1890 was het de Kalsijde naar Ste-Catharina, omdat de weg naar de
parochie Sint-Katharina loopt, waarvan de kerk toe gewijd is aan de H. Katharina van
Alexandrië. In de 13de eeuw stond er daar al een kapel. Omstreeks 1910 werd het de Sint-
Catherinestraat en vanaf de GR van 10.11.1970 Sint-Katharina straat.
De Sint-Katharinastraat werd in 1890 aangelegd. Aanvankelijk was het een kasseiweg,
waarlangs bomen stonden. De bevolking hakte de bomen om wegens de nijpende
brandstofnood tijdens de winter 1944. In juni 1955 werden de straatstenen door een betonnen
wegdek vervangen.
Aan de westkant van de straat was het hoekhuis van de Sentestraat café Het Gasthof en het nr.
59 café De Krieke. Het nr. 73, op de zuidhoek van de Magerstraat, was café De Vijfwegen.
Op de noordhoek van de Magerstraat staat een grote achtkantige bakstenen kapel uit 1901. In
de kapel staat een beeld van Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Smarten en op de binnenmuren
worden die zeven smarten uitgebeeld. Voor aan staan bidstoelen en een ijzeren afsluiting met
offerblok. De eerste kapel werd aan de overkant van de straat gebouwd. Toen de muren een
meter hoog waren, moesten zij opnieuw gesloopt worden wegens een geschil tussen de
pastoor en de eigenaar.
Het nr. 87 is het postkantoor van Sint Katharina. Het nr. 103 was café Den Doorn. Het nr. 131
is café De Groene Dreef, lokaal van onder andere de wielerclub Klein maar Moedig, de
wielertoeristen De Drevespurters en de enige overgebleven duivenmelkersvereniging van
Heule, De Drevevliegers. Het nr. 175 was café Den Barbier. Tussen de nrs. 195 en 197 staat
een kapel uit 1930 met Sint-Jozefsbeeld.
Aan de oostkant van de Sint-Katharinastraat is het nr. 26 a de smederij van Henri Matton. Het
nr. 26 of 28 was café Rakebos. Het nr. 38, de zuidhoek van de Wittestraat, was café De
Beiaard, al vermeld in 1784. Het nr. 70 is snackbar Rosendaal. Het nr. 76 is café Sint-
Katherine, lokaal van de vinkenzettersvereniging De Lustige Zangers, gesticht in 1951. Het
nr. 116 is café De Koevoet. Aan het nr. 120 is de firma Isoglas gevestigd. Afvalglas wordt er
tot isolatiemateriaal verwerkt. Het nr. 130 is de apotheek Wullus, op gericht in 1973. Het is de
eerste apotheek van de wijk. Het nr. 142, op de hoek van de Izegemsestraat, is een café uit
1888, Het Hof van Commerce, lokaal van een van de twee schuttersgilden van Sint-Katharina,
de Sint-Jorisgilde. De Sint-Sebastiaansgilde had haar lokaal in café De Steenbakkerij in
Kuurne en nu op de schietweide.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie