Kardinaalstraat

Kardinaalstraat

Kardinaalstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Hellestraat tot de Keizerstraat. Lengte 450 m. 16 won,
50 bew. In 1918 waren er 2 huizen. Pl. D10.
In 1681 was het een deel van de Straete van Cortricke naer Aelbeke. In 1789 Straete lopende
van de Oude Smisse naer de herberg Povere Leute. In de l9de eeuw maakte de straat deel uit
van buurtweg 3 of Watervalstraet. Door liet SK van 1.8.1910 werd aan de noordelijke helft
van de Watervalstraat de naam Kardinaalstraat gegeven naar de herberg De Kardinaal, die in
de l9de eeuw op de hoek Kardinaalstraat-Watervalstraat stond. Deze herberg verdween ca.
1900.
In 1949 werd in deze straat de weverij van Maurits Callewier opgericht. Sedert 1980 is het nr.
3 het eethuis De Kleine Prins. Het kruispunt met de Keizerstraat wordt met de buurt Povere
Leute genoemd, naar de herberg Povere Leute, die daar in de l9de eeuw stond. Op de hoek van
de Kleine Pontestraat stond ‘t Koeiplekske van Peter Duvels, laatst bewoond door Declercq,
die naar Kooigem uitweek.

Extra info:
Panorama van Marke vanuit de Kardinaalstraat in de jaren 1930. Links zien we de Kalvariestraat en de Vagevuurstraat met de huizenrij dicht bij de Halewainstraat. In het midden bemerken we de hoeve die in 1976 werd ingericht tot 'Kinderboerderij Van Clé'. De 17 eeuwse hoeve werd het laatst bewoond door de familie Albert Nuytens.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie