Vagevuurstraat Marke

Vagevuurstraat Marke

Vagevuurstraat Marke

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van Markeplaats tot de Kalvariestraat. Lengte 305 m. 33 won.
81 bew. In 1918 stonden er 10 huizen. Pl. C9.
In 1963 was de benaming.Straete naer den Boondriesch en in 1645 Straetken commende
vande Plaetse te Marcke naer den Boondriesch. In de Atlas van de buurtwegen van 1842 is het
buurtweg 5 of Vagevuurstraet. De Vagevuurstraat behoorde toen tot de weg Marke-Rollegem
en liep van Markeplaats tot de Torkonjestraat. Door het SK van 1.8.1910 werd de straat
opgesplitst in de huidige Vagevuurstraat, de Kalvariestraat en de Keizerstraat. De benaming
van de straat is ontleend aan de buurt van de Markebeek in 1764 genoemd den waterplaes
genoemt het Vagevier. In 1776 Le Purgatoire en in 1803 de Vagevuurbrugge.
De Vagevuurstraat werd omstreeks 1909 bestraat. Meteen werd de bocht ter hoogte van de
Markebeek rechtgetrokken en er werd een nieuwe brug over de beek gelegd.
Aan de oostkant is het nr. 3 sedert de jaren 1950 de goudsmederij van Albert Theys met een
twintigtal werknemers. Verder werd in 1927, tegenover de Preshoekstraat, een grote kapel
opgericht ter ere van de H. Theresia. Het huis nr. 33, Het Kasteeltje, is een blokvormig
witgeschilderd huis. Zacharias Van Belleghem woonde er in de jaren 1830. Van 1948 tot
1965 lag daar ook de weverij voor handdoeken De Moor.
Aan de westkant van de straat was het eerste huis het café In d’Arke van Noë, gesloopt in
1923 toen Markeplaats vergroot werd. De noordhoek van de Preshoekstraat is het jeugdhuis
De Kring, vroeger café De Burgerskring. Het laatste huis voor de Markebeek was voor W.O.I
café De Klokke, bewoond door een kippen- en konijnenhandelaar.

Extra info:
De Vagevuurstraat einde jaren 1950, gezien van op de Plaats. Op de achtergrond staan de drie oude huisjes die afgebroken werden in 1976 om plaats te ruimen voor een nieuw magazijn en een parking voor de toenmalige superette Centra. In het eerste van de oude huisjes bestond reeds rond 1898 de kruidenierswinkel van Petrus Goegebeur.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie