Keizerstraat: Aanleg E3 omgeving Marke

Keizerstraat: Aanleg E3 omgeving Marke

Keizerstraat: Aanleg E3 omgeving Marke

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Kalvariestraat tot de Torkonjestraat. Lengte 634 m. 25 won.
58 bew. In 1918 stonden er 4 huizen. P1. D10.
In 1628 was het de WULFCNOCKSTRATE in 1664 Van Boondriesch naer Popelierstraete in
1681 Straete naerden Wulfscnock en in 1788 Heirstraete naer Marcke Plaetse. In de l9de eeuw
maakte de straat deel uit van buurtweg 5 of Vagevuurstraat. Door het SK van 1.8.1910 kreeg
het zuidelijke gedeelte van de Vagevuurstraat de benaming Keizerstraat, naar het café De
Keizer, gelegen op de westelijke hoek van de Torkonjestraat. De buurt van de Keizerstraat
heet in de wandeling de Povere Leute.
De Keizerstraat werd ca. 1909 bestraat. In 1968 werd het zuidelijke gedeelte van de straat
onderbroken door de aanleg van de E 17. Meteen werd langs de autoweg een nieuwe weg
aangelegd, waardoor de Keizerstraat in de Torkonjestraat meer naar het noorden uitkomt.
De hoek Beginnestraat-Keizerstraat werd in 1664 en 1681 de Wulfscnoc genoemd. In 1681
stond er op de hoek van de Kardinaalstraat een smederij. Op die plaats staat thans een kruis
met gietijzeren Christus. Het beeld zou daar in de l9de eeuw geplaatst zijn tijdens een choleraepidemie.
Tot ca. 1906 ging jaarlijks op Goede Vrijdag de processie tot aan dit kruis.
Het land op de noordhoek van de Torkonjestraat is een verlaten kleiput, die weer opgevuld
wordt. Verdwenen cafés uit het begin van deze eeuw zijn: op de oostkant De Roose en op de
westkant In ‘t Hooge en De Nieuwe Leute.

Extra info:
Omgeving Keizerstraat 1966-1967. Deze straat werd, komende van Markedorp, nog voor het kruispunt met de Torkonjestraat afgesneden voor de aanleg van de E3 (nu E17). Er kwam langs de snelweg een nieuwe verbinding met de Torkonjestraat. We zien tevens de bomenrij van de Don Boscolaan, die toen nog links van de voormalige smidse Staelens uitkwam op de grote weg.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie