Koffiestraat

Koffiestraat

Koffiestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied Van Hoonacker, 1986.

H. Van de Mellestraat tot de Gullegemsestraat. 7 won. 15 bew. Pl. C4.
In de Atlas van de buurtwegen van 1846 is het de buurtweg 29 of Molendreef. Deze weg
leidde immers naar de Plaatsmolen. Vanaf 1880 komt de naam Caféstraat voor en vanaf 1910
Koffiestraat. De richtlijn van de Koffiestraat werd vastgelegd door een KB van 6.11.1956. Op
de noordkant van de straat staat de gesubsidieerde vrije basisschool. In de zaal van de school
vinden, door het ontbreken van een cultureel centrum in Heule, tal van feestelijkheden en
bijeenkomsten plaats. Aan de overkant werpen de gebouwen van het klooster van Heule hun
schaduw over deze nauwe straat.

Object hiërarchie: 1 items