Lange Munteplein

Lange Munteplein

Lange Munteplein

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Aan de westkant van de Beeklaan. 4 won. 13 bew. Pl. 19.
In 1981 werd aan dit pleintje de naam Langemunteplein gegeven. Aanvankelijk was er een
voorstel om dit plein het Sint-Paulusplein te noemen. Het Langemunteplein vormt met zijn
winkels en de nabijgelegen kerk het centrum van het B.P.A. Langemunte. Eigenlijk was de
Langemunte de naam van een gehucht dat in de 19de eeuw aan de hoek lag van de
Oudenaardsesteenweg en de Morinnestraat.
Het B.P.A. nr. 33, 1, Langemunte werd goedgekeurd door een K.B. van 5.3.1970. Het zijn de
straten tussen de Morinnestraat, Baaistraat, Bad Godesberg en Albert Einsteinlaan. In 1971
werd door het stadsbestuur in deze omgeving bouwgrond onteigend. 8,5 ha grond werd tegen
kostprijs opnieuw verkocht aan de Mij. De Goedkope Woning voor het bouwen van 245
sociale woningen. Op 28,6.1973 gaf de GR aan de straten in deze ontworpen woonwijk de
naam van een internationaal bekende geleerde, meestal een Nobelprijswinnaar. Wegenaanleg,
riolering en verlichting werden bekostigd door het Ministerie van Openbare Werken in
toepassing van de wet Brunfaut van 1949. De plannen van dit werk werden goedgekeurd door
de GR van 11.12.1970. De straataanleg was op 13.1.1975 voltooid. De straten zijn
verkeersvrij met veel groen. De dienstwegen dragen dezelfde naam als de straten zelf. Zij
geven uit op de garagepoort en zijn niet verkeersvrij.
In 1974 werd door de s.m. De Goedkope Woning de bouw aangevat van Langemunte I. Dit
zijn de 50 huizen tussen de Baaistraat en de Thomas Edisonlaan. Zij waren afgewerkt in 1976.
De bouw van de 79 sociale woningen van Langemunte II werd aangevat in 1978 en was
voltooid in 1979. Het zijn de huizen tussen de Baaistraat en de Dirk Martenslaan. De
aanbesteding van Lange Munte III was gepland voor 1982. Het zijn de 78 woningen tussen de
Guglielmo Marconilaan en de Alfred Nobellaan. De huizen, die eigendom zijn van de Mij. De
Goedkope Woning, worden door deze maatschappij verhuurd. Het stadsbestuur heeft in de
buurt van de Albert Einsteinlaan ook uniforme huizen laten bouwen met de bedoeling ze
onmiddellijk weer te verkopen aan particulieren. Deze huizen werden ca. 1975 gebouwd. In
1974-77 werden er 94 huizen verkocht voor ongeveer 1.200.000 fr. De huizen in de Adolf
Bayerlaan werden ca. 1980 opgericht.
In 1977 werd een winkelcentrum gebouwd aan het Langemunteplein. In 1979 werd een
parkeerplein voor 48 wagens aangelegd. Aan de oostkant van het plein staat de Sint-
Pauluskerk, gebouwd naar de plannen van architect Jan Deweerdt. De eerste steen werd
gelegd op 10.6.1978. De kerk werd op 29.6.1979 ingewijd. Het is een bijkerk van de St.-
Elisabethparochie.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie