Hoog Mosscher

 Hoog Mosscher

Hoog Mosscher

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Condédreef tot de Pater Damiaanstraat. 55 won. 75 bew.
Pl. E8.
Het is een straat met een overheersend vrouwelijke bevolking. De straat leidde naar het goed
van Hoog Mosscher, een van de belangrijkste heerlijkheden van Kortrijk. Het
Mosscherstraetkin komt al voor in 1379, de persoonsnaam Sohier de Haute Moscre in 1270 en
het Goede van Hoechmosschere in 1357. In BW maakt de straat deel uit van buurtweg 73 of
Sint-Anneweg. Op 14.6.1968 werd de benaming Hoog Mosscherdreef gewijzigd in Hoog
Mosscher.
In de l9de eeuw was de omwalde hoeve Hoog Mosscher ingericht als buitenverblijf van de
heer Schelstraete. Bewoond door de directeur van de Kredietbank, Cambien, werd het huis op
15.3.1944 door een bom getroffen. Zes van zijn kinderen en de huishoudster kwamen om. In
1945 werd het huis herbouwd.
Het is pas in 1912 dat Hoog Mosscher geplaveid werd en voorzien van trottoirs. Thans liggen
er nog straatstenen. Aan de noordkant van de straat, tussen de Meiweg en de Condédreef, ligt
achter een mooie haag de uitgestrekte groentetuin van het rustoord O.-L.-Vrouw-van Zeven
Weeën. Aan de zuidkant van Hoog Mosscher staan de huisjes opgericht door het Bureel van
Weldadigheid en bewoond door bejaarde vrouwen. Gevelstenen vermelden de milde
schenkers: Depraetere 1906, Devliegere 1911, burgemeester Reynaert 1906, Gustaaf
Goethals-Vercruysse 1909, Verloigne 1689, Andries 1733 en Paret Degeyne 1912. De acht
laatste huizen van de rij werden op 21.7.1944 gebombardeerd. Er vielen twee dodelijke
slachtoffers.
Op 14.4.1913 kreeg het Bureel van Weldadigheid de toestemming van het gemeentebestuur
om een kapel en 16 huizen rondom een binnenkoer te bouwen op de hoek van de Meiweg. De
architect was Jan Robert Vanhoenacker. Een huis vervangt de Veloignehuizen in de
Vlamingenstraat, een huis de Andrieshuizen in het Zakske en zes huizen de gesloopte
Persynshuizen in de Keer van de Vlamingenstraat. Zes huizen werden geschonken door Louis
Paret. De overige waren een gift van Constant Van Acker, van waar de benaming Van
Ackershof. In 1979 brandde het huisje nr. 75 in het Van Ackershof af. De bejaarde inwoonster
kwam om.
Wegens de woningnood werden in 1945 acht noodwoningen opgetrokken op Hoog Mosscher.
Deze huisjes werden in 1959-64 afgebroken.
Bijna op het einde van Hoog Mosscher staat onder een hoge witte beuk, de Bloedkapel, die
herinnert aan het verblijf op Hoog Mosscher van Diederik van de Elzas, toen hij in 1148 met
het H. Bloed uit Jeruzalem terugkeerde. De kapel uit 1664 werd tijdens het bombardement
van 10.5.1944 vernield. De moderne kapel is van 1961 en werd gebouwd door de familie
Cambien.

Extra info:
Voorzijde van het Kasteel Hoog Mosschere.In de l9de eeuw was de omwalde hoeve Hoog Mosscher ingericht als buitenverblijf van de heer Schelstraete. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis op 15 maart 1944 door een bom getroffen. Zes kinderen en de huishoudster kwamen om. In 1945 werd het huis herbouwd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie