De Tuighuisstraat

De Tuighuisstraat

De Tuighuisstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Van de Graaf Boude wijn IX-laan en terug. 36 won. 83 bew. Pl. G7.
Het SK van 6.2.1925 gaf de naam TUINWIJKSTRAAT aan de nieuwe straat die in het
verlengde van de Sint-Antoniusstraat langs de spoorweg liep en TUINWIJK aan het straatje
dat in het verlengde van de Sint-Antoniusstraat achter de rijkswachtkazerne tot aan de Graaf
Boudewijn IX-laan liep. De GR van 13.3.1981 wijzigde die twee straatnamen in
Tuighuisstraat om verwarring te voorkomen met de Tuinwijklaan in Bissegem en omdat de
stedelijke tuighuizen bij die straat lagen.
De Mij. De Goedkope Woning bouwde in 1924-25 aan die straten en de Graaf Boudewijn IXlaan
56 sociale woningen. Het waren de eerste huizen die door die maatschappij gebouwd
werden. Op 3.9.1943 onderbrak een bomput het spoorwegverkeer aan de noordkant van de
straat. Op 26.3.1944 viel een bom op de Tuinwijk en kwamen twee mensen om. In 1963 werd
de spoorweg opgehoogd voor de aanleg van tunnels.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie