Sint-Niklaasstraat

Sint-Niklaasstraat

Sint-Niklaasstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Voorstraat tot de Houtmarkt. 1 won. 1 bew. In 1815
waren er 12 huizen en 48 bew. Pl. G6.
Het St-Niklaasstraetkin komt al voor in 1446 en in 1575: Sente Nicolausstraetkin. De naam is
ontleend aan het Sint-Niklaasgasthuis dat in 1362 aan de oostkant van het straatje gesticht
werd. In 1843 werd aan de oostkant een nieuwe kostschool gebouwd en in 1957 een
ziekenhuis.
Aan de westkant van het straatje paalden twee steegjes de nrs. 5-9 met vijf huisjes en de nrs.
12-19 met drie huisjes aan de straatkant en zes huisjes achteraan. De levensruimte was er zeer
klein. De huisjes werden door de GR van 17.10.1955 ongezond verklaard en door het
stadsbestuur aangekocht. Zij werden in 1957-58 gesloopt.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie