Vredelaan: Wegenaanleg Drie Hofsteden

Vredelaan: Wegenaanleg Drie Hofsteden

Vredelaan: Wegenaanleg Drie Hofsteden

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Visserskaai tot de Dokter Snellaertstraat. 119 won. 279 bew. Pl.
H7.
In 1929 werden de eerste plannen opgemaakt om ten zuiden van de spoorweg naar Gent een
nieuwe wijk aan te leggen. De rooilijn werd vastgelegd door een K.B. van 1.9.1932. Op
27september van hetzelfde jaar kreeg deze straat de naam Vredelaan. Het eerste huis, villa
Floralia werd in 1932 gebouwd aan de oostkant van de Vredelaan, niet ver van de Dokter
Snellaertstraat. Het was een tuinbouwschool, opgericht onder impuls van het Werk van den
Akker. Deze grote villa was sedert ca. 1960 onbewoond en werd in 1977 gesloopt.
Het Nieuw Kwartier toen ook nog genoemd Nieuw Kortrijk, omvatte de Vredelaan, de
Theodoor Sevenslaan en de Goedendaglaan. Nieuw Kortrijk werd officieel ingewijd op
Pinksteren (20-21 mei) 1934, met een tentoonstelling voor schone kunsten in villa Floralia,
een ballonnetjeswedstrijd, een duivenvlucht, een demonstratie van politiehonden, acrobaten
en vuurwerk. Nu gaan de openingen van nieuwe straten onopgemerkt voorbij.
In 1935 werd grond aangekocht om de Vredelaan op 15 m breedte te brengen. De straat liep
door de landerijen van de hoeve van Julien Courtens (1885-1955). De hoeve, die gesloopt
werd in 1960, lag aan de zuidkant van de Hengelaarsstraat en was door een dreef met de
Vredelaan verbonden. De bestrating, uitgevoerd met Zweedse straatstenen, werd uitgevoerd in
1938. Bij het uitbreken van W.O.II was een groot deel van de Vredelaan al bebouwd. Het
gedeelte ten noorden van de Theodoor Sevenslaan werd na W.O.II bebouwd. Aan de
westkant, nr. 24, werd in 1964 Vredegroen opgericht, een flatgebouw van 36 woningen.

Extra info:
Wegenbouw ter hoogte van de Vredelaan, woonwijk Drie Hofsteden. De ontwikkeling van deze wijk, gelegen ten zuidoosten van de historische binnenstad, situeert zich tussen 1959 en 1973. Grote scholencampus van het gemeenschapsonderwijs.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie