Grote Markt 19

Grote Markt 19

Grote Markt 19

Het gebouw rust op een 13e-eeuwse rechthoekige kelder. De bakstenen gewelven rusten hier op zuilen van Doornikse steen. De voorgevel bestaat uit een vooruitspringende middenpartij van één travee, geflankeerd door twee gecanneleerde zuilen met Ionische kapitelen, en twee zijpartijen van een travee met op de randen twee gecanneleerde pilasters met eveneens Ionische kapitelen. Deze zuilen en pilasters van kolossale orde op basementen dragen de architraaf en de kroonlijst met korbelen, bekroond met balustrade en siervazen als attiek. In de middenpartij, bezet met de onvermijdelijke bosschage, steekt de rondafgebogen ingang met bovenlicht. Hierboven verleent een dubbele deur toegang tot het balkon met sierlijk hek, gedragen door twee zware consoles. Op de tweede verdieping is het venster met decoratief stukwerk omlijst. In de zijpartijen zijn de panelen boven de vensters met draperieën en vruchtenslingers opgesmukt. De zijgevel beslaat negen traveeën, waarvan alleen de borstweringen van de vensters op de tweede verdieping met vruchtenslingers versierd zijn. Alle vensters evenwel zijn met platte banden omraamd. De plint bestaat uit blokken natuursteen en het schilddak is met schaliën bedekt.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie