Guido Gezelle

Guido Gezelle

Guido Gezelle

Guido Gezelle in het warandepark van de familie Nolf-Beck in de Doorniksewijk te Kortrijk. Guido Gezelle (1830-1899) werd in 1872 aangesteld als onderpastoor van de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Hij bleef in Kortrijk wonen tot kort voor zijn overlijden. Het is bekend dat hij zijn overplaatsing vanuit Brugge als een straf beschouwde, maar al vrij snel voelde hij zich thuis in Kortrijk. Op korte tijd verwierf hij een zeer ruime kennissenkring, zowel bij de eenvoudige volksmens als bij de bemiddelde burgerij. Op literair vlak was Gezelle in deze periode bijzonder productief. Naast het journalistieke werk, vulgariserende proza, pamfletten, taalstudies en voordrachten leverde hij een enorm aantal gedichten af. Zijn meesterwerken ‘Tijdkrans’ en ‘Rijmsnoer’ werden in Kortrijk geschreven. Hij was ook zeer actief in het culturele leven en in het onderwijs.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie