Kapelstraat Overleie

Kapelstraat Overleie

Kapelstraat Overleie

Deze straatnaam komt al voor in 1328 Ultra Lysam iuxta vicum Capelle en in 1345 Capelstrate. In de l6de-l8de eeuw waren er twee benamingen: in 1560 PROOSTYESTRAETE 1654 Capelle ofte Prosdyestraet , 1685 Prostiestraete 1724 Capel ofte Proostdiestraetien , 1777 Prosdiestraetjen om dan in 1795 op nieuw de Rue dit Chapelle te worden. Deze straatnaam is ontleend aan de kapel van de Sint-Amandsproosdij. De oude Romaanse kapel bleef bestaan tot in 1862. De straat, die naar de proosdij leidde, is vermoedelijk ontstaan met de kapel. Op het einde van de straat stond in de l7de en l8de eeuw de schandpaal of het pelderijn van de Sint-Amandsproosdij. Het was een houten paal in een stenen voetstuk vastgemetseld. In het voetstuk was het wapen van de proosdij gebeiteld. De schandpaal werd op 2.1.1793 afgebroken. .
Pas in 1850 werd de Kapelstraat geplaveid en werden er riolen gelegd. Om de smalle toegang tot de straat te verbeteren, werden in 1864 enkele huisjes afgebroken. Om de straat verder in lijn te brengen, kocht het stadsbestuur van 1880 tot 1890 huisjes voor afbraak. In 1880 kreeg brouwer Edmond Dewitte toestemming om 44 arbeiderswoningen te bouwen. In 1897 werden huizen aangekocht voor de aanleg van het Sint-Amandsplein. Zo verdwenen de eerste huizen aan de zuidkant van de straat, kant Overleiestraat, terwijl de huizen aan de overkant van de straat ingedeeld werden bij het nieuwe Sint-Amandsplein.
In 1815 waren er in de Kapelstraat 79 huizen met 328 bewoners. De straat behoorde tot de volksbuurt. Het waren hoofdzakelijk wevers en kantwerksters die er woonden. Er waren ook verschillende poortjes.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie