Portret van Jan Palfyn, Kortrijks chirurgijn

Portret van Jan Palfyn, Kortrijks chirurgijn

Portret van Jan Palfyn, Kortrijks chirurgijn

Jan Palfyn (Kortrijk, 28 november 1650 - Gent, 21 april 1730) studeerde heelkunde in Gent en in Parijs. In 1677 keerde hij terug naar zijn geboortestad Kortrijk, huwde en stichtte er een gezin. Na een proefperiode kreeg hij van het stadsbestuur de officiële toelating om hier zijn beroep uit te oefenen. Vanuit de praktijk kwam hij tot het inzicht dat er meer onderzoek van de menselijke anatomie nodig was om de geneeskunde te verbeteren. Dit voerde hij uit op lijken of op skeletten, maar het bezit daarvan was volgens de wet en volgens de stadsmagistraten ongeoorloofd. Palfijn diende Kortrijk te verlaten. Hij verhuisde naar Ieper, trok opnieuw naar Parijs en vestigde zich in 1697 definitief in Gent. In Gent gaf hij les aan de heelkundige school en schreef hij handboeken in de volkstaal, voorzien van duidelijke illustraties. Tot in het begin van de negentiende eeuw bleven zijn handboeken in gebruik. Hij is ook vooral gekend voor de door hem ontworpen verlostang (Mains de fer, Tire-Têtes of Ijzeren Handen). Kortrijk eerde zijn beroemde inwoner met een groot standbeeld van Thomas Vinçotte uit Borgerhout (1850-1925) dat onthuld werd in augustus 1889 op het Stationsplein van Kortrijk. Sinds 1900 staat het op de Havermarkt aan het Schouwburgplein.

Object hiërarchie: 1 items