Hermelijnstraat

Hermelijnstraat

Hermelijnstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Aardweg tot de Leieweg. Lengte 295 m. 26 won. 62
bew. Pl. C9.
Deze straat is ontstaan in het begin van deze eeuw. Aanvankelijk genoemd
IJZERWEGLAAN, werd de naam door het SK van 4.10, 1968 gewijzigd in
SPOORWEGLAAN en door de GR van 13.3.1981 in Hermelijnstraat. Hermelijn is een mooie
naam die hier ontleend is aan te Hermboute, een oud toponiem in Marke .
Aan het nr. 42 werd in 1926 door de gebroeders d’Hespeel een mechanische weverij voor de
fabricatie van dweilen opgericht. De weverij werkte tot 1980. Het nr. 20 was in 1900 en in
1960 café De IJzerweglaan. Een ander café uit 1900 was Het Katje, nr. 33.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie