Burgemeester Schinkelstraat 1965

Burgemeester Schinkelstraat 1965

Burgemeester Schinkelstraat 1965

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Nijverheidskaai tot de
Rekollettenstraat. 40 won. 71 bew. Pl. F6.
Op 24.1.1898 besloot de GR een straat van 17 m breedte aan te leggen tussen de
Nijverheidskaai en de Rekollettenstraat. De grond werd geschonken door de industrieel
Boutry, die ook een groot deel van de bestrating, de stoepen en de riolen bekostigde. Het werk
werd in 1899-1900 uit gevoerd. Spoedig werden nieuwe huizen gebouwd en werden
boompjes geplant. Aanvankelijk werd de straat BOUTRYSTRAAT genoemd, tot de GR van
24.2.1902 de officiële benaming Schinkelstraat gaf. Op 14.6.1968 kreeg men meer eerbied
voor onze Overleienaar en werd het de Burgemeester Schinkelstraat. Denis Schinkel (Kortrijk
1664-1727) was schepen van de stad en burgemeester in 1702-05, 1712-16 en 1722-24.
Hoewel sommige werkzaamheden toevallig gedurende zijn ambtsperiode uitgevoerd werden,
wordt er hem toch heel wat toegeschreven. Zo is er het plaatsen van het Mercuriusbeeldje op
de Halletoren, het instellen van een kermis op Overleie, het aanleggen van een kaai aan de
Reep, het plaveien van de straatwegen naar Menen, Gent en Doornik. Ook zorgde Schinkel
voor een wedde van 300 florijnen voor de stadsmagistraten. De door Schinkel ingestelde
kermis werd op Overleie gehouden de eerste zondag na 18 oktober. Bij die gelegenheid werd
een groot kartonnen standbeeld van Schinkel opgesteld, eerst aan de Sint-Jansput en later aan
het Sint-Amandsplein. ‘s Morgens werd er in de St. -Elooiskerk een heilige mis opgedragen
voor de Overleise oorlogsslachtoffers. Op het Sint-Amandsplein en in de Kapelstraat werden
volksspelen gehouden en ‘s avonds was er vuurwerk. Om klanten aan te trekken werd in café
De Veldodroom, aan de Menenpoort, een borstbeeld geplaatst dat de enige ware afbeelding
zou zijn van onze populaire burgemeester. De Schinkelkermis werd voor de laatste maal
gehouden in 1961.
Op 28 april 1918 werden enkele huizen vernield door een bom. Tijdens de luchtaanval van
21.7.1944 werden de huizen 36-48 vernield en waren er 11 slachtoffers te betreuren. In 1947
werd het huis nr. 1 aangekocht voor de onderpastoor van de Sint-Elooisparochie.
De Burgemeester Schinkelstraat telt alleen gesloten huizen. Aan de westkant paalt een blinde
muur, waarachter de tuin die aan de industrieel Leonard De Kien behoorde.

Extra info:
Zicht op de Burgemeester Schinkelstraat uit 1965 vóór het verwijderen van de kasseien en de heraanleg van het wegdek in asfalt. Foto genomen vanuit de Rekollettenstraat.
De Burgemeester Schinkelstraat loopt van de Nijverheidskaai tot de Rekollettenstraat.
De straat werd pas in 1899-1900 aangelegd op grond geschonken door de industrieel Boutry, die ook een groot deel van de bestrating, de stoepen en de riolen bekostigde. In het begin werd de straat de Boutrystraat genoemd, pas in 1902 kreeg de straat de officiële benaming Schinkelstraat. In 1968 werd de naam aangepast in Burgemeester Schinkelstraat.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie