Gentsestraat 1962

Gentsestraat 1962

Gentsestraat 1962

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Plein tot de Gentsesteenweg. 15 won. 66 bew. Pl. G6.
Deze benaming komt al voor in 1308 In vico qui dicitur vicus Gandensis. De straat kende toen
een ander verloop. Zo werd de Gentsestraat in de l7de eeuw verlegd bij de bouw van de
citadel. In de l8de en eerste helft van de l9de eeuw volgde de weg naar Gent vanaf het Plein
de huidige Vaartstraat en de Harelbeeksestraat. Met het dempen van de stadsgrachten
verdwenen ook de stadspoorten en kreeg de Gentsestraat haar huidige tracé. Hiervoor moest
de l6de-eeuwse Gentpoortmolen, die midden de geplande nieuwe straat lag, gesloopt worden.
Na het overlijden van molenaar Devos in 1860 werd de mote met het woonhuis door het
stadsbestuur aangekocht. In 1866 werd de straat genivelleerd en geplaveid. De eerste huizen
dateren van 1866-68. Op 1.5.1867 werd de straat aan de staat overgedragen ter vervanging
van de Vaartstraat. De naam Gentstraat werd gegeven door de GR van 7.8.1866 en op
14.6.1968 gewijzigd in Gentsestraat. Van 1908 tot augustus 1958 liepen in het midden van de
straat de sporen van de buurttram Kortrijk-Deerlijk. In oktober 1961 werden de straatstenen
met asfalt bedekt.
Het nr. 11, het grote herenhuis in Franse neorenaissance stijl aan de noordkant van de straat,
werd in 1890 gebouwd door de industrieel Camille Destoop en later bewoond door Charles
Destoop (1885-1970). Sedert 1973 is er het gezinsvervangend tehuis Groeninge. Aan het nr.
13 lag de weverij Destoop.
In het nr. 2, het hoekhuis van de Vaartstraat, woonde in de l9de eeuw de pijlenmaker
Lahousse. Op het einde van de l9de eeuw en tot na W.O.II was daar café In ‘t Plein, toen ook
zadelmakerij. Andere verdwenen herbergen zijn nr. 3 Gouda, nr. 7 Au Courrier de Gand en
nr. 10 In den Herder. Het enige café is nu nr. 1, The Grill, vroeger Matadi.

Extra info:
Zicht op de Gentsestraat na de heraanleg en vernieuwing van het wegdek in 1962.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie