Bozestraat

Bozestraat

Bozestraat

(café 't Vliegend Peerd)
Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
H. Van de Kortrijksestraat tot de Izegemsestraat. 31 woningen in 1968. 112
won. 331 bew. Pl. E5.
In 1622 heette deze weg vermoedelijk het MUELESTRAETKIN. De naam Boosestraetjen
komt voor vanaf het midden van de 18de eeuw In 1805 was het de Boozestraete. In BW is het
buurtweg 4 met een lengte van 1136 m.
In het westelijke deel van de Bozestraat staan de oudste huizen. Dit deel kreeg in 1957 een
betonnen wegdek. Het midden en het oostelijke deel werden in 1970 geasfalteerd.
Aan de noordkant van de straat staan sedert 1985 op het nr. 4 de gebouwen van de firma
Mirolux. Voorheen lag daar Condepar, een firma uit Ardooie die zich in 1965 in Heule
vestigde. De firma was in 1983 failliet. Condepar herstelde tractoren en bouwde metalen
brugleuningen. Verder aan de noordkant paalt de Tinekeswijk, een woonwijk die behoort tot
het B.P.A. Bozestraat, goedgekeurd door een K.B. van 8.2.1965. Ter hoogte van deze wijk lag
in de jaren 1930 het voetbalveld F.C. Heule. Het nr. 109 is het flatgebouw Tineke en het nr.
125 Stein. Het nr. 161, de lage woning op de noordhoek van de Sint-Godelievestraat was de
herberg Het Vliegend Paard.
Aan de zuidkant is aan het nr. 42 een toegang tot de feestzaal Ter Berken, die ook uitkomt op
de Kortrijksestraat. Verderop is de zuidkant over een heel eind onbebouwd. Ter hoogte van de
Blauwpoort werd in 1917 een Duits militair vliegveld aangelegd. Het werd in de volksmond
Baeldens vliegveld genoemd, naar de nabij gelegen hoeve van Baelde, later Pollet. Erich von
Bucholtz was een bekend piloot op dit vliegveld. Toen zijn ouders op bezoek kwamen, gaf hij
een demonstratie door vanuit de lucht een fles stuk te schieten. Bij een tweede demonstratie
haperde zijn vliegtuig met de wielen aan een loods en werd hij levend verbrand in het wrak
van zijn toestel.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie