Guldensporenfeesten 1952

Guldensporenfeesten 1952

Guldensporenfeesten 1952

Affiche uit 1952 voor de herdenking van de Guldensporenslag van 1302. De leeuwenvlag is vastgeknoopt aan een knots, die toen nog verkeerdelijk als ‘goedendag’ beschouwd werd. Onderaan worden de Vlamingen aangespoord om de Guldensporenfeesten bij te wonen. Omstreeks 1889 was een traditie ingezet om in Kortrijk jaarlijks de Guldensporenslag te herdenken. Na de Tweede Wereldoorlog nam de stad deze draad weer op. In 1952 was het precies 650 jaar geleden dat de slag bij Kortrijk plaatsvond en dat gaf aanleiding tot groots opgezette feesten. Prins Albert van Luik, de latere koning Albert II was er aanwezig in gezelschap van de kardinaal-aartsbisschop van Mechelen Joseph Ernest Van Roey en van de voltallige homogene C.V.P.-regering, Walen inbegrepen. ‘Heel Vlaanderen was opgetogen over het vertoon dat in Kortrijk werd aangeboden’, schreef burgemeester Ivo Jozef Lambrecht later trots in zijn memoires.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie