Café Au Tambour Maitre en In den Leegen Tuin

Café Au Tambour Maitre en In den Leegen Tuin

Café Au Tambour Maitre en In den Leegen Tuin

Foto genomen ca. 1917. Langs de IJzerweglaan, later de Spoorweglaan, stonden tussen de Tuinstraat en de Nieuwstraat drie huizen (nr. 6, 7 en 8) waarvan de twee laatste de populaire cafés Au Tambour Maitre en In den Leegen Tuin. Toestand ca. 1905. In 1931 werd besloten de rooilijn ter hoogte van de huizen recht te trekken. Deze werden verkocht aan Brouwer Lust die ze liet slopen en in 1932 drie nieuwe cafés bouwde langs de nieuwe rooilijn. Het nr. 6, op de hoek met de Tuinstraat, werd café "Omnibus", doch het werd reeds in 1943 gesloten wegens ontucht. Vanaf 1963 was het "In de Wapens", vanaf 1978 het bordeel "Ganymede" en van 1983 tot in 1996 "Paradys Club". Het nr. 7 was "Au Tambour Maitre", reeds vermeld in 1898 (hier het huisje met puntgevel in het midden). Na de nieuwbouw kreeg het de naam "Achturenhuis" naar analogie met de eis van de vakbonden om niet meer dan acht uren per dag te werken. Het was het lokaal van de ACOD (Algemene Centrale van de Openbare Diensten) en tal van socialistische verenigingen. Op het nr. 8 was oorspronkelijk het volkscafé "In den Leegen Tuin" gevestigd, net als "Au Tambour Maitre" een eenlaagshuis. Het werd dus ook in 1932 afgebroken en in lijn gebracht met de andere huizen. Vanaf 1974 was daar het Griekse restaurant "Parthenon" gevestigd en daarna tot ca. 1995 "Djerba". Na 1995 raakten de drie drankhuizen verlaten en vervallen. De gebouwen werden door de Stad en het OCMW opgekocht en volledig gerenoveerd tot een achttal woongelegenheden en het buurtcentrum "Achturenhuis".

Object hiërarchie: 1 items

Locatie