Sint-Amandsplein

Sint-Amandsplein

Sint-Amandsplein

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Overleiestraat tot de Sint-Amandslaan. 38 won. 73 bew.
Pl. F6.
In 1900 heette dit pas aangelegde plein VRIJDAGMARKT, Place Vrijdagmarkt, omdat er op
vrijdag in de overdekte markt vis en groenten verkocht werden. Op 24.2.1902 gaf de GR de
officiële naam Place St.-Amand of Sint-Amandsplaats en op 14.6.1968 Sint-Amandsplein.
St.-Amand werd geboren in Aquitanië. Hij leefde in de tijd van koning Dagobert. Hij stichtte
in Gent de St.-Pieters- en de St.-Baafsabdij. In Noord- Frankrijk richtte hij de abdij van SintAmand
(Elnone) op, van waaruit monniken naar Kortrijk gestuurd werden om de streek te
kerstenen.
St.-Amand overleed te Elnone waarschijnlijk in 679.
Het Sint-Amandsplein, in de volksmond nog de St.-Amandsplaats, is ontstaan door de afbraak
in 1896 van de huizen aan de oostkant van de Overleiestraat, tussen de Kapelstraat en de
Koekstraat, huizen aan de zuidkant van de Kapelstraat en de noordkant van de Koekstraat. Tot
deze twee straten behoorden toen de huizen die nu de noord- en de zuidkant van het Sint-
Amandsplein vormen. Op 18.10.1897 besloot de GR op dit plein een overdekte markt op te
richten. Het doel was de prijs te doen dalen van eetwaren die van ver afkomstig waren en die
lokaal gemonopoliseerd werden. Een tweede doel was het bevorderen van de uitvoer van
lokale producten. Drank of ellegoederen mochten niet verkocht worden. De overdekte markt,
ook genoemd den Marché Couvert, werd op 4.2.1899 geopend. Deze markthal kende weinig
bijval en werd na een tweetal jaren gesloten. Het gebouw werd zwaar beschadigd door de
beschieting van 20.10.1918. Het bestek voor de afbraak werd door de GR van 5.3.1921
goedgekeurd. Op die plaats ligt nu een grasperk. Een plataan, enkele berken en zeven
Italiaanse populieren fleuren het vrij triestige pleintje wat op. Na de Tweede Wereldoorlog
stond er enkele jaren een krantenkiosk aan de westkant van het grasperk. Thans staat er een
frietkraampje. De op 10.9.1982 ingestelde zaterdagnamiddagmarkt kende weinig bijval.
Aan de zuidkant is het nr. 3 sedert 1955 de Kortrijkse Zilversmederij, gesticht in 1950. Aan de
oostkant was het nr. 10 tot in de jaren 1940 café In den Ouden Zwingel. Het nr. 11 was café
De Vrede, na W.O.II lokaal van de Kommunistische Partij. Nu is het dancing Emperor.
Aan de noordkant, nr. 17, lag de herberg In Trapke, gedateerd 1724. Links van het huis
verleende een deur toegang tot vier krotwoningen, het O.-L.-Vrouwepoortje genoemd, omdat
er zich binnenin boven de ingang een kapelletje met O.-L.-Vrouwebeeld bevond. Deze mooie
gevel werd in 1973 afgebroken. Op die plaats kwam het flatgebouw Madeira. Twee poorten
van Madeira verlenen toegang tot de basisschool van het St.-Amandskollege en tot het
Parochiecentrum St.-Elooi. De schoollokalen werden in 1868 en later gebouwd voor de
school van de broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes. De broeders lieten op 1.9.1968 hun
school over aan het Sint-Amandskollege. Het nr. 21 is Tattoo George. Het nr. 25 is de herberg
De Krone, vroeger het lokaal van de Negusvrienden en nu van de liefhebbersvoetbalclub
Sparta Kortrijk.

Extra info:
Verzonden vanuit Kortrijk. Zicht op het Sint-Amandsplein met overdekte markthalle.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie