Plechtigheden Sint-Maartenskerk

Plechtigheden Sint-Maartenskerk

Plechtigheden Sint-Maartenskerk

In november werd door de Broederschap van de Gelovige Zielen een "Solemnele Octaaf van Allerzielendag" georganiseerd in de Sint-Maartenskerk. De sermoenen werden gegeven door Eerwaarde Pater Floribertus, Minderbroeder. Het voornaamste opzet van de Broederschap van de Gelovige Zielen (van het Vagevuur), opgericht in 1709, was bidden voor de overledenen, opdat ook hun zielen in het vagevuur uiteindelijk voorgoed tot het hemels geluk zouden toegelaten worden. Gods genade afsmeken voor een ander. Een octaaf is in het kerkelijk-liturgisch spraakgebruik een achtdaagse periode (van het Latijnse 'octo' = acht), verbonden aan een feestelijke gebeurtenis.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie