Grote Markt

Grote Markt

Grote Markt

Foto van de grote markt in 1880. Op de achtergrond De Sint Maartentoren. Midden de Patria. De Patria heette vroeger Den Roeland of Het Hooghuis. In de l4de eeuw stond daar een lombardsteen of bank van lening. Het was een van de zeldzame gebouwen, die niet vernield werden door de brand van 1382. In 1570 werd De Roeland door de stad aangekocht om te dienen als school van de H. Geest of arme knechtjes. Het was het oudste gebouw van Kortrijk, toen het in de l8de eeuw gesloopt werd voor een nieuwbouw in classicistische stijl. Het werd in die eeuw gebruikt als hoofdkwartier van de Engelsen, legerhospitaal, geuzentempel, pakhuis enz. In de tweede helft van de 19de eeuw woonde er notaris Opsomer. De Nieuwe Katolieke Kring, die zich richtte tot de burgerij, vestigde er zich in 1924. Het gebouw kreeg toen de benaming Patria. Degrelle heeft nog gesproken in de Katolieke Kring en kwam toen heftig op tegen de grote bonzen van de Katholieke Partij. In 1979 werd het gebouw gerestaureerd. Thans komen er onder meer de C.V.P.-jongeren samen.
In het nr. 20 was in de tweede helft van de l9de eeuw de apotheek Kindt gevestigd. Na W.O.II was er restaurant Au Panier d’Or. Thans is het een woningbureau. Het nr. 21, New Dressing, heeft evenals het nr. 20 een trapgevel uit het einde van de l7de eeuw. Van voor 1847 tot na W.O.I was er de drukkerij Hasaert, later Gernay-Hasaert. In de jaren ‘40 en ‘50 was er de winkel van regenmantels Au Roi du Caoutchouc. Van de nrs. 19, 20 en 21 zijn sedert 9.3.1981 de gevels beschermd. Tussen de nrs. 21 en 22 is er in de gevel een kleine kapel, waarin een beeldje van de H. Rochus in terracotta prijkte. Het beeldje is thans in Kortrijks privé-bezit. Het nr. 22 is het Union des Drapiers. In de 16-l8de eeuw was het De Bonte Koe. Het hoekhuis, nr. 23, is de kinderkledingzaak In de Ooievaar. In de l6-l8de eeuw was de huisnaam Het Vliegend Peerd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie