Deken Camerlyncklaan

 Deken Camerlyncklaan

Deken Camerlyncklaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Ten Akkersdreef tot de Beekstraat. 119 won.
316 bew. Pl. G7.
De Deken Camerlyncklaan was de eerste laan in de woonwijk Sint-Elisabeth. Het ontwerp om
deze straat te trekken werd goedgekeurd door de GR van 27.11.1937. De aanleg werd in 1940
aangevat en door de oorlog onderbroken. Het betonnen wegdek van deze 610 m lange straat
werd gegoten in 1952.
Ca. 1951 kreeg deken Camerlynck een straatnaam midden de parochie die hijzelf ontworpen
had en aan wie hij, naar de patrones van het begijnhof, de naam gegeven had van Sint-
Elisabeth. Achilles Camerlynck werd in 1869 in Reningelst geboren. Hij studeerde
godgeleerdheid in Leuven en werd in 1894 priester gewijd. Hij was leraar aan het Groot-
Seminarie in Brugge. In 1910 werd hij benoemd tot pastoor-deken in Oostende waar hij de
Hogere Technische School en de Zeevisserijschool oprichtte. Na 20 jaar werd hij naar
Kortrijk overgeplaatst. Hij kocht er 4 ha land aan de Oudenaardsesteenweg voor de bouw van
het nieuwe V.T.I., ingewijd in juli 1952. Hij nam in 1941 ontslag als deken en trok zich terug
in Passendale, waar hij tien jaar later overleed .
In de Deken Camerlyncklaan staan hoofdzakelijk huizen gebouwd in de jaren 50. Aan de
zuidkant staat de Sint-Elisabethkerk. De bouw werd aanbesteed op 4. 12.1950. De eerste steen
werd gelegd op 11.5.1952. De kerk werd op 17.10.1954 ingewijd. Het parkje rond de kerk
werd in 1960 aangelegd. De Sint-Elisabethkerk vormt het centrum van het B.P.A. nr. 17, Sint-
Elisabethkerk (GR 16.4.1951 en K.B. 12.2.52).
Op de noordhoek van de Kerkweg staat sedert 1965 de pastorie van de parochie. Verderop,
kant Beeklaan, ligt het Sint-Theresia-instituut, afdeling technisch onderwijs, dat op die plaats
in 1969 opengesteld werd. Deze school werd in 1932 door moeder Stanislas aan de
Oudenaardsesteenweg gesticht.

Extra info:
Muurkapel aan de Deken Camerlyncklaan 29.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie